Avís legal

Raó social: Ajuntament de la Torre de Capdella
Adreça: plaça de l’Ajuntament, 1
CP: 25515 LA TORRE DE CAPDELLA – Lleida
CIF: P2528400A
Correu electrònic: info@museuhidroelectricdecapdella.cat
Tel: 973 66 30 01

Condicions generals d’utilització

Aquest és un lloc web que l’Ajuntament de la Torre de Capdella posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes de la Vall Fosca i de tots els usuaris i usuàries de la xarxa d’internet amb l’objectiu de subministrar servei i informació i donar a conèixer la Vall Fosca i la seva activitat.

Propietat intel·lectual

Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, d’algun institut, empresa o organisme vinculat al mateix Ajuntament o bé de tercers.

Protecció de dades personals

Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d’acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

Els usuaris i usuàries poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la Llei orgànica vigent de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) sobre les seves dades, sol·licitant-ho amb prèvia identificació, personalment, per telèfon, per correu, fax o correu electrònic a l’Ajuntament de la Torre de Capdella.

Limitacions d’ús

La informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment al BOE, DOGC, BOP i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.

Limitació de responsabilitat

L’Ajuntament de la Torre de Capdella no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d’enllaços o altres sistemes.

L’Ajuntament de la Torre de Capdella no es fa responsable de l’ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicatius.

L’Ajuntament de la Torre de Capdella no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

L’Ajuntament de la Torre de Capdella es reserva el dret de canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d’aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís.

L’interès de l’Ajuntament de la Torre de Capdella és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles malfuncions i anomalies en el seu funcionament.

L’Ajuntament de la Torre de Capdella podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, li aconsellem que els consulti amb una periodicitat raonable per si s’hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s’introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web.

Altres condicions

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., podeu utilitzar el formulari de contacte d’aquesta web o adreçar-vos a l’Ajuntament de la Torre de Capdella.