Col·lecció

El fons del Museu el formen gairebé 600 peces, més de 4.000 fotografies i diversa documentació que conté projectes, plànols i llibres.

La col·lecció la integren peces de material elèctric, de la forja, del taller, maquinària, recanvis i d’ús domèstic.

En cas que tingueu peces, fotografies o documentació i les vulgueu cedir, ens podeu trucar a 973 66 30 01.